Legatis logo
Dejavnost

 

 • Nizkogradnje
  (izgradnja cestišč, pločnikov, mostov, propustov, telekomunikacijski vodi, plinovodi, naftovodi, kanalizacijski sistemi,tlakovanje dvorišč)
 • Visokogradnje
  (novogradnje, adaptacija objektov, sanacija objektov)
 • Storitve z težko in lahko gradbeno mehanizacijo
  (izkopi, nasipi, rezanje asfalta, rezanje betona, valjanje)
 • Priprava delovišča za vrtalne garniture
  (naftne, plinske in toplovodne vrtine)
 • Avtoprevozništvo